Zasady stosowania folii rolniczej do sianokiszonek cz.3

W przypadku szczególnie trudnych warunków (wilgotność paszy większa od zalecanej, nieprawidłowe przechowywanie, przewożenie na dalekie odległości lub szczególnie trudne warunki środowiskowe) należy zwiększyć o dwie warstwy zakładaną ich minimalną ilość.

manuagri

Podczas składowania, należy pamiętać, aby baloty stały na części płaskiej i były ułożone w dwóch rzędach, jeden na drugim w kształcie piramidy. Należy dokładnie skontrolować powierzchnię, na której są składowane baloty, aby nie miały one bezpośredniego kontaktu z przedmiotami, które mogłyby spowodować uszkodzenie folii.

W przypadku, gdy występuje niebezpieczeństwo, że ptaki lub inne zwierzęta mogą uszkodzić folię, to należy dodatkowo zabezpieczyć ofoliowane baloty przy pomocy specjalnych siatek ochronnych.

Zdjecie_003