Rodzaje sznurków rolniczych

Sznurki stosowane w rolnictwie możemy podzielić na:

  • sznurki do pras zwijających,
  • sznurki do pras kostkujących,
  • sznurki do pras wielkogabarytowych i wysokiego stopnia zgniotu.

Sznurki o masie liniowej 1000 m/kg, 780 m/kg są wykorzystywane do pras zwijających. Są to tzw. sznurki „cieńkie”, gdzie stopień zgniotu jest niski. Sznurki te wykorzystywane są przy zbieraniu siana  lub  zielonki.

manuagri.pl
manuagri.pl

Sznurki do pras kostkujących, o masie liniowej 500 i 400 m/kg wykorzystywane są w prasach kostkujących małogabarytowych,  przy  prasowaniu  słomy. Sznurki te wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie stopień  zgniotu  jest  wysoki.

manuagri.pl
manuagri.pl

Sznurki do pras wielkogabarytowych i wysokiego stopnia zgniotu, czyli tzw. sznurki „grube”, są to wszystkie sznurki o masie liniowej 110 i 130 m/kg. Są to sznurki o specjalnych ponadnormatywnych właściwościach.
Sznurki te przeznaczone są do maszyn, gdzie nacisk położony jest na uzyskanie bel o wyjątkowo wysokiej wadze i gęstości.

manuagri.pl
manuagri.pl