Owijanie bel – dlaczego stosować tą metodę?

Metoda owijania bel pozwala na magazynowanie roślin pastewnych w zależności od ich wartości odżywczej. Można powiedzieć, a właściwie napisać, że każdy balot jest pojedynczym, małym silosem, do którego się zbiera i magazynuje rośliny w zależności od tego na ile dojrzały.

dlaczego_owijac_bele

W tym przypadku magazynowanie materiału w belach góruje nad pryzmą/silosem.

pryzma

W silosach rośliny pastewne o różnych wartościach odżywczych, są wspólnie magazynowane, a w przypadku balotów można to podzielić i przeznaczyć do wcześniejszego lub późniejszego wykorzystania.

Technika „balotowania” pozwala na lepsze wykorzystanie materiału pastewnego.