Zasady stosowania folii rolniczej do sianokiszonek cz.1

Podawanie zwierzętom, zdrowych i odżywczych pasz , pozwoli na wyprodukowanie wspaniałego mleka,jogurtów oraz serów doskonałej jakości

agriflex instrukcja
manuagri.pl

Dzięki zdrowym paszom, także konie sportowe będą miały doskonałą kondycję fizyczną.

zrzut_005

Właściwe przygotowanie i przechowywanie pasz jest niezbędnym czynnikiem pozwalającym jej zachować przez wiele miesięcy niezmienione parametry żywieniowe.

manuagri.pl
manuagri.pl

Koszenie zielonki musi być wykonane na wysokości minimalnej 6-8 cm od ziemi, aby unikać zanieczyszczenia paszy ziemią podczas suszenia i następnie belowania paszy (zanieczyszczenia mogą nieskorzystanie wpłynąć na proces zakiszania i jakość paszy podczas przechowywania w owiniętych belach). Gdy sianokosy odbywają się podczas deszczowej pogody, to pasza jest bardzo wilgotna i przed belowaniem musi nastąpić jej wstępne przesuszenie, aby zapobiec jej gniciu

manuagri.pl
manuagri.pl

Belowanie musi się odbywać z zastosowaniem silnego sprasowania paszy, aby zmniejszyć do minimum ilość powietrza zawartego w beli paszy. Zaleca się owinięcie folia bezpośrednio po zrobieniu beli i nie później niż po 3 godzinach, aby unikać zabrudzenia paszy zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu.

manuagri.pl
manuagri.pl